phong thủy

  1. A

    Ý tưởng bố trí cầu thang đúng phong thủy

    Theo một số chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực phong thủy, thì cầu thang đều là nơi đón mọi khí lực tụ lại và luôn vận động trong không gian. Thế nên, bạn phải bố trí cầu thang đúng phong thủy, để tránh nhiều điềm gỡ và không hề may mắn cho các thành viên trong gia đình. Vì thế, bạn không nên...
Top Bottom