Tuấn Kiệt Group

10 Phút Học Thuộc Lòng Về Danh Từ Số Nhiều

athenas2

Member
Tham gia
21/3/19
Bài viết
73
Thích
0
#1
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn về phân biệt danh từ số nhiều chưa? Có rất nhiều dạng của danh từ nhưng chỉ với 10 phút, Anh ngữ Athena sẽ giúp bạn nắm chắc lý thuyết của danh từ số nhiều. Hơn nữa, mỗi dạng danh từ số nhiều sẽ có ví dụ kèm theo để bạn dễ hình dung hơn khi học thuộc nha!

Thông thường, để tạo danh từ số nhiều, ta thêm –s vào cuối danh từ số ít


Ex:
Duck -> Ducks
Book -> Books
Apple -> Apples
Room -> Rooms
Phone -> Phones

Đối với danh từ tận cùng là Z thì nhân đôi chữ z và thêm –es vào cuối

Ex:
Quiz -> Quizzes

Đối với danh từ tận cùng là Y, đổi thành I và thêm –es vào cuối

Ex:
Butterfly -> Butterflies
Bayby -> Babies
Lady -> Ladies

Đối với danh từ tận cùng là CH, SH, S, X, O thì thêm –es vào cuối

Ex:
Box -> Boxes
Watch -> Watches
Fish -> Fishes
Bus -> Buses
Mango -> Mangoes
Go -> Goes

Đối với danh từ tận cùng là F, FE, FF thì bỏ đi và thêm –ves vào cuối

Ex:
Wife -> Wives
Shelf -> Shelves
Staff -> Staves *(Staffs)

Trường hợp đặc biệt:

Ox: con bò -> oxen
Mouse: con chuột -> mice
Goose: con ngỗng -> geese
Child: đứa trẻ -> children
Man/Wonman -> Men/Women
Sheep: con cừu -> sheep
Tooth: răng -> teeth
Foot: bàn chân -> feet

Cách phát âm âm cuối

Phát âm là /s/
Khi từ có âm tận cùng là: /ð/, /p/, /f/, /t/, /k/.
Ex: Units (‘ju:nits), Stops (Stpɔs), Topics (‘tɒpiks),…

Phát âm là /iz/
Khi từ có tận cùng là các ân: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/.
Ex: Whatches (wɔt∫iz), Washes (wɔ∫iz), Changes (‘t∫eindʒiz),…

Phát âm là /z/
Khi các từ có tận cùng là các âm còn lại
Ex: Plays (pleiz), Hugs (hʌgz), Bags (bægz),…

Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top Bottom