Tuấn Kiệt Group

Điều kiện đối sở hữu việc chuyển nhượng thương hiệu

lieuxg

New member
Tham gia
24/12/19
Bài viết
5
Thích
0
#1
Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. hiệp đồng chuyển nhượng thương hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền mang công nghiệp.

Điều kiện giảm thiểu việc chuyển nhượng thương hiệu

chẳng hề mọi nhãn hàng đã đăng ký sở hữu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều được chuyển nhượng và không hề mọi chủ thể đều được chuyển/nhận chuyển nhượng nhãn hiệu. luật pháp có trí não với quy định 1 số điều kiện hạn chế đối có chuyển nhượng thương hiệu phải tuân theo:

– Chủ với thương hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong khuôn khổ được bảo hộ;

– Việc chuyển nhượng quyền đối có thương hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ với nhãn hiệu;

– Quyền đối với thương hiệu chi được chuyển nhượng cho công ty, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối mang người mang quyền đăng ký thương hiệu.

Nội dung của giao kèo chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải sở hữu các nội dung cốt yếu sau:

 • Tên và địa chỉ phần đông của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Quyền và bổn phận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. các bên mang thể thỏa thuận các điều khoản khác ko trái sở hữu quy định của luật pháp. ‘’’
 • Giấy má chuyển nhượng thương hiệu
 • Bước một: các bên thỏa thuận và xác lập hợp đòng chuyển nhượng thương hiệu.
 • Bươc 2: Thức hiện đăng ký hiệp đồng chuyển nhượng thương hiệu tại Cục với trí não.
 • Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm các tài liệu:
 • Tờ khai đăng ký theo cái quy định;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp thức hợp đồng;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
Văn bản đồng ý của các đồng chủ mang, văn bản giải trình lý do ko đồng ý của bất kỳ đồng chủ mang nào về việc chuyển giao quyền giả dụ.
 
Top Bottom