Tuấn Kiệt Group

Dụng cụ đóng đai thép khí nén ITATOOLS

Tooong

New member
Tham gia
12/2/19
Bài viết
3
Thích
0
#1
𝑫𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ đ𝒐́𝒏𝒈 đ𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒆́𝒑 𝒌𝒉𝒊́ 𝒏𝒆́𝒏 𝑰𝑻𝑨𝑻𝑶𝑶𝑳𝑺

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒎𝒂́𝒚 đ𝒐́𝒏𝒈 đ𝒂𝒊 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒍𝒍𝒐𝒐𝒔, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎,
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒊𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.
𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒎𝒂́𝒚 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒚.
𝑯𝒂̃𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕,

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam.
Trần Nguyên Đạt ( Mr )
HOTLINE: 0932 048 123
Email: [email protected]
Skybe: dat.ctc
Hãy liên hệ với Cty CHÂU THIÊN CHÍ chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn các giải pháp &, đáp ứng yêu cầu chính xác của bạn.
Trân Trọng
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝑰𝑻𝑨𝑻𝑶𝑶𝑳𝑺:
𝑰𝑻𝑨70 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 30 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 34 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 35 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 40 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 41 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 42 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 44 - 𝑰𝑻𝑨 44 𝑺𝑷 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 45 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 51 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 52 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 61 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 62 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 27 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 22 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 24 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 25 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 20 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 21 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 23 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 10 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 11 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 12 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑰𝑻𝑨 18 𝑰𝒕𝒂𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́i thiết bị công nghiệp 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.
𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.
𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 !!
 
Top Bottom