Tuấn Kiệt Group

DV tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc

Tham gia
28/3/19
Bài viết
1
Thích
0
#1
VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG nhận dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 trên toàn quốc theo nghị định 100/2018. Hướng dẫn miễn phí các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng chỉ theo quy định mới nhất của bộ xây dựng

1. Quy định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

– Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ/CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Chương IV quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức

– Căn cứ vào thông tư 08/2018/TT/BXD của Bộ Xây Dựng ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn về năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

– Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức sau đây:

1) Khảo sát xây dựng gồm: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

2) Lập quy hoạch xây dựng.

3) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.

4) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

5) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

6) Thi công xây dựng công trình.

7) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

– Lưu ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau theo quy định của Thông tư này. Tổ chức chưa đủ Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có Điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

– Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại ngihj định 100/2018 khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

2. Hồ sơ công ty phải gửi khi chọn viện quản lý xây dựng làm dịch vụ:

a. Giấy phép kinh doanh scan bản chính

b. Hợp đồng kinh tế các công việc đã làm scan bản chính

Ví dụ: Công ty xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Giám sát thi công hạng I thì gửi cho chúng tôi scan bản chính ít nhất 1 hợp đồng đã làm giám sát (1 hợp đồng cấp 1 hoặc 2 hợp đồng cấp 2)

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Xây Dựng
– Trình tự, thủ tục, đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

3. Lý do bạn chọn viện quản lý xây dựng làm dịch vụ

a. Ký hợp đồng cam kết rõ ràng, tư vấn tận nơi

b. Hỗ trợ toàn bộ nhân sự, hướng dẫn làm toàn bộ hồ sơ

4. Những công việc viện quản lý xây dựng sẽ làm cho công ty bạn

Bước 1: Sau khi đã hướng dẫn và làm toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh , viện quản lý xây dựng sẽ gửi lên Cục Hoạt Động Xây Dựng đối với công ty xin hạng I, và Sở Xây Dựng đối với công ty xin hạng II, III.

Bước 2: Gửi email cho công ty xác nhận của Sở Xây Dựng hoặc Bộ Xây Dựng
Bước 3: Đến ngày hẹn Bộ xây dựng hoặc sở xây dựng sẽ công bố quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức tại Website quản lý
Bước 4 : Nhận chứng chỉ năng lực và gửi cho công ty
 
Top Bottom