Tuấn Kiệt Group

Nội dung khoá học thực hành kế toán thuế

nguyenthinhphat

New member
Xác minh
Tham gia
6/4/19
Bài viết
14
Thích
0
#1
1. Tìm hiểu về các sắc thuế:

– Bạn sẽ biết được công việc của kế toán thuế là gì? Luật thuế, các thông tư nghị định mới nhất về luật thuế trong doanh nghiệp hiện hành.

– Cách xác định các nghĩa vụ thuế phải nộp: Điều kiện khấu trừ thuế,hoãn nộp thuế… dạy thực hành kế toán thuế.

– Tìm hiểu về các loại thuế phổ biến ở các doanh nghiệp: Thuế môn bài,thuế giá trị gia tăng,thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biêt… Các quy định và cách thực hiện đúng các loại thuế.

– Cũng như cập nhập thông tin mới nhất của nhà nước về kế toán thuế đang hiện hành

2. Dạy thực hành kế toán thuế

+ Học thự hành thuế môn bài:

– Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Các quy định về thời gian và mức thuế xuất theo bậc môn bài.

– Lập tờ khai.

+ Học thực hành thuế TNCN

– Lập tờ khai theo quý hoắc tháng theo quy định của luật thuế mới năm 2013.

– Cách thức đăng kí MST cho cán bộ công nhân viên.

– Các quy định giảm trừ để tính ra thu nhập chịu thuế.

– Lập tờ khai quyết toán thuế theo năm.

+ Học thực hành thuế GTGT.

– Hướng dẫn cách đặt in, phát hành sử dụng hóa đơn.và thực hành viết hóa đơn GTGT.

– Phân loại các hoá đơn hợp lệ đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT…

– Hướng dẫn cách đặt in, phát hành sử dụng hoá đơn

– Kê khai lần lượt các phụ lục cho hóa đơn đầu ra và đầu vào để lên tờ khai đúng theo quy đinh của pháp luật thuế, lập bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với các DN có đầu ra thuộc cả 2 thành phần là chịu thuế và không chịu thuế.

– Hướng dẫn cách lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh, giải trình khi xảy ra sai sót.

– Thực hành kê khai làm báo cáo thuế trực tiếp phần mềm HTKK thuế theo phiên bản mới nhất.

+ Học thực hành Thuế TNDN

– Xác định đúng các hoá đơn được đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN, cách thực hiện hạch toán doanh thu và chi phí đúng với quy định của pháp luật thuế.

– Các quy định về thời gian và nghĩa vụ thuế TNDN.

– Cách tính toán, kết chuyển lỗ lãi luân phiên trong các kỳ kế toán.

– Các chính sách ưu đãi thuế đối với các thành phần kinh tế có yếu tố đặc biệt.

– Kê khai thuê TNDN tạm tính quý, Quyết toán thuế TNDN năm…
 
Top Bottom