Tuấn Kiệt Group

TỔNG HỢP CÁC DẠNG VÀ CÁCH LÀM BÀI THI IELTS WRITING

Phuonglinh7797

New member
Tham gia
19/3/19
Bài viết
5
Thích
1
#1
TỔNG HỢP CÁC DẠNG VÀ CÁCH LÀM BÀI THI IELTS WRITING

Về phần thi Writing, đầu tiên bạn nên có sự phân bố thời gian thật hợp lý. Đối với Task 1, bạn hãy dành 20/60 phút để hoàn thành với ít nhất 150 từ, và Task 2 là 40/60 phút với ít nhất 250 từ. Bạn cũng cần chú trọng vào những yếu tố giúp bài viết ấn tượng và nâng band điểm của mình cao hơn như:
 • Sự rành mạch và thống nhất (25%)
 • Từ vựng phong phú (25%)
 • Ngữ pháp vững vàng (25%)
 • Đáp ứng được chính xác yêu cầu đề bài (25%)

Task 1: Diagram, Map, Table, Line graph, Pie chart, Flow chart
Bước 1: Viết Introduction

 • Viết 1 – 2 câu để giới thiệu “Biểu đồ/Sơ đồ” thể hiện điều gì
 • Viết ngắn gọn diễn đạt lời mở đầu theo ý của bạn (paraphrase). Ví dụ: “The bar chart compares the number of company established in four different countries over a period of 20 years.”
Bước 2: Viết Overview
 • Viết 1-2 câu nêu ra những thay đổi hoặc những điểm chính của bảng biểu, chưa đi vào chi tiết. Ví dụ:“Overall, the consumption of snacks declined over a period, whereas the amount of pizza and hamburgers increased.”
 • Phần Overview có thể để sau Introduction hoặc cuối bài, nhưng không được thiếu.
Bước 3: Viết Details
 • Viết khoảng 2 đoạn, mỗi đoạn 3-4 câu.
 • Chia thông tin theo nhóm, mỗi nhóm viết về 1 đặc điểm nổi bật của các số liệu. Ví dụ: tăng và giảm, so sánh số liệu,…
 • Các paragraph cần viết chi tiết với các số liệu theo thời gian/giai đoạn có sẵn trong đề.
Bước 4: Kiểm tra lại bài
 • Kiểm tra lại số lượng từ (150 từ), chính tả, ngữ pháp, từ vựng
 • Không bỏ sót bất kì 1 thông tin/số liệu mà đề cho sẵn


Task 2: Discussion, Argument, Cause/Effect-Solution, Two questions essay
Bước 1: Đọc hiểu câu hỏi

 • Gạch chân key word quan trọng trọng thể hiện nội dung câu hỏi
Bước 2: Viết outline cho bài essay
 • Dành khoảng 3-5 phút viết outline (sườn bài).
 • Nêu ra khoảng 2-3 ý lớn, mỗi ý khoàng 2-3 ý nhỏ để giải thích.
 • Chỉ trả lời trọng tâm câu hỏi, tránh lạc đề
Bước 3: Viết Introduction
 • Nhắc lại chủ đề cần viết, lưu ý không việt lại toàn bộ câu hỏi mà diễn đạt theo từ ngữ của mình. Dùng các key word đã gạch trong câu hỏi
 • Khẳng định ý kiến, quan điểm cá nhân (agree hay disagree, advantage hay disadvantage,…)
 • Không nên dùng các từ thể hiện sự tuyệt đối “all/always/never/…”, đại từ nhân xưng I/you/…vì đây chỉ là quan điểm cá nhân.
Bước 4: Viết Details (quan trọng nhất)
 • Triển khai ý theo Outline

1. Dạng Argument (đồng ý hay không đồng ý với 1 vấn đề và giải thích)

 • Đồng ý hoàn toàn
 • Phản đối hoàn toàn
 • Nửa đồng ý, nửa phản đối (balanced essay)

2. Dạng Discussion (nêu suy nghĩ/giải thích về 2 ý thảo luận trong đề)

 • Paragraph 1: Giới thiệu ý kiến 1, nêu quan điểm cá nhân và dẫn chứng cho quan điểm đó.
 • Paragraph 1: Giới thiệu ý kiến 2, nêu quan điểm cá nhân và dẫn chứng cho quan điểm đó.
3. Dạng Cause/Effect-Solution

 • Liệt kê các nguyên nhân, tác động đến vấn đề(2-3 nguyên nhân)
 • Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề (2-3 giải pháp)

4. Dạng Two questions Eassay (trả lời 2 câu hỏi khác nhau trong đề)

 • Trả lời câu hỏi 1: đưa ra ý kiến/quan điểm và dẫn chứng để giải thích (1 đoạn)
 • Trả lời câu hỏi 2: đưa ra ý kiến/quan điểm và dẫn chứng để giải thích (1 đoạn)
Bước 5: Viết Conclusion
 • Kết luận lại quan điểm chính đưa ra trong mở bài và thân bài (sử dụng key word)
 • Không đưa thêm ý mới
Bước 6: Kiểm tra lại bài
 • Kiểm tra lại số từ, từ vựng, ngữ pháp, đủ 3 phần chính (Introduction, Body, Conclusion)
 • Không viết tắt và dùng từ lóng.
(Nguồn: Testuru)
 
Top Bottom