Tuấn Kiệt Group

Trình tự khen thưởng các cấp

minhduy123

Member
Xác minh
Tham gia
18/12/18
Bài viết
262
Thích
0
#1
Đối với những cá nhân hoặc tập thể đang công tác trong phạm vi tỉnh thì rất quan tâm đến bằng khen UBND Tỉnh. Dưới đây là các tiêu chuẩn và trình tự nhận bằng khen UBND Tỉnh.

Trình tự khen thưởng dưới đâyCác bằng khen UBND Tỉnh là bằng khen cấp tỉnh, được trao tặng cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp tích cực đối với các hoạt động, công việc của tỉnh.

Hình thức khen thưởng và trao tặng bằng khen UBND Tỉnh
Dựa trên cơ sở của nghị định số 91/2017/NĐ-CP thì có một số hình thức khen thưởng và trao tặng bằng khen UBND Tỉnh như sau:

Hình thức khen thưởng của UBND Tỉnh phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng được giao của cá nhân, tập thể và thành tích đạt được.

Không tặng và khen thưởng bằng khen UBND Tỉnh dưới nhiều hình thức cho cá nhân hoặc tổ chức chỉ đạt được một thành tích. Hình thức khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt không được tính làm tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước mà chỉ có thể giới hạn trong cấp tỉnh.

Khen thưởng bất kỳ đối tượng nào cũng cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức độ thấp thì mới được khen thưởng mức độ cao hơn.

Cần có chủ trương chú trọng khen thưởng cá nhân và các tập thể nhỏ là người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác, học tập hoặc trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu.Khi có nhiều tập thể hoặc cá nhân cùng đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì việc lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Riêng đối với quản lý, các cán bộ lãnh đạo là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến sẽ được ưu tiên giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Bên cạnh đó trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến sẽ được thực hiện theo quy định chung.

Trình tự nhận bằng khen UBND Tỉnh
Để được nhận bằng khen UBND Tỉnh thì phải trải qua một quá trình nghiêm ngăt và hợp pháp dưới đây:

Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng của Tỉnh sẽ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần, các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn.Bước 2: Bước này là bước thẩm định hồ sơ đã tiếp nhận ở bước 1. Cụ thể là thẩm định hồ sơ, sau đó xin ý kiến các cơ quan liên quan. Sau khi có ý kiến xác nhận của các cơ quan thì việc tiếp theo là báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tỉnh. Cuối cùng là tổng hợp và trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh để ra quyết định khen thưởng.
 
Top Bottom